Projektek

EU Projektek

INDEXYS

Az INDEXYS (INDustrial EXploitation of the genesYS cross-domain architecture) projekt célja, hogy kézzelfogható, ipari felhasználásra alkalmas implementáció készüljön abból a cross-domain architektúrából, mely a GENESYS FP7-es EU projektben készült el három területet, az autóipart, az űrkutatást valamint a vasútat érintve, így kapcsolódva az ARTEMIS-JU Industrial Priority: "Reference designs and architectures" projekthez(?). A GENESYS (Generic Embedded System Platform) projekt egy cross-domain architektúrát készít az ARTEMIS Strategic Research Agenda követelményei szerint.

Az OptXware lesz a módszertan kifejlesztésének vezetője, továbbá részt vesz a metamodellezésben, a modell integrációban és a fejlesztői tool-chain elkészítésében, ahol az egyes PIM / PM / PSM eszközök összekapcsolásához szükséges metamodelleket és az eszközök közötti formátumkonverzió modelljeit és segédeszközeit fogja definiálni. Az OptXware ontológia alapú metamodell / modell analízist továbbá absztrakt hibamodell alapú hibaterjedési és hibahatás analízist fog elkészíteni a projekt keretein belül. A tool integráció és tool-chain elkészítés területén szerzett tapasztalatait fogja az OptXware alkalmazni különös tekintettel az Eclipse alapú modelltranszformációkra, melyek a különböző (bementi/kimeneti) modelleket használó fejlesztőeszközök laza integrációját segíti.

COMIFIN

A CoMiFIn FP7-es EU projekt célja létrehozni ágensek egy egységes, elosztott és együttműködő hálózatát, melyek az üzleti infrastruktúrák bizalmi szintjét(?) és szolgáltatásbiztonságát javítaná. A globális üzleti infrastruktúra egy bonyolult rendszer, melynek nagyon sok féle összeköttetésben lévő komponense van (pl. bankok, biztosító társaságok, elszámolóházak, értéktárak, stb.). A comprehensive for these interconnected infrastructures global monitoring schema is currently missing, and constitutes the key objective of CoMiFin to provide.

Az OptXware a követelmények definiálásában, az architektúra tervezésben és a köztesréteg implementálásában vesz részt illetve a kapott rendszer működőképességének tesztelését vezeti. Továbbá az OptXware magyar szakembereket hív meg a projekt Üzleti Tanácsadó Testületébe (Financial Advisory Board), melynek a feladata, hogy életképesség szempontjából értékelje a projekt eredményeit.

DECOS

A főbb tagok a Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport vezető kutatói voltak a DECOS FP6-os EU projektben, melynek végeredménye egy teljes, a biztonságkritikus beágyazott rendszerek modellezését, szintézisét valamint verifikációját és validációját támogató modellvezérelt tool-chain prototípus lett.

Nemzeti projektjeink

A nemzeti Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) keretében az OptXware megnyert egy pályázatot, hogy kifejlesszen MDA alapú szolgáltatásokat és termékcsaládot a szolgáltatásfolytonosság(?) és optimalizálás területéhez kapcsolódóan.